การทำแท้งด้วยยาขับเลือดอันตรายไหม

ยาขับเลือด – การยุติครรภ์ด้วยยาอันตรายไหม การยุติครรภ์ด้วย ยาขับเลือด ในระยะ 10 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์มีความเสี่ยงน้อยมากต่อการเกิดอาการแทรกซ้อน ความเสี่ยงนี้เทียบเท่ากับเมื่อผู้หญิงแท้งเองโดยธรรมชาติหากมีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้นเนื่องมาจากการยุติครรภ์ก็เป็นสิ่งที่แพทย์จะให้การดูแลรักษาได้ง่ายในผู้หญิงทุกๆ 100 คนที่ยุติครรภ์โดยการใช้ยาจะมีผู้หญิงประมาณ 2-3 คนที่ต้องไปพบแพทย์ หรือ ไปสถานพยาบาล หรือ ไปโรงพยาบาลต่อเนื่อง ในประเทศที่การคลอดบุตรมีความปลอดภัยสูง อัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงระหว่างการคลอดบุตรอยู่ที่ 1 คนในผู้หญิงทุก ๆ…

Continue Reading →