ยาทำแท้ง กับอายุครรภ์ที่เหมาะสมที่เท่าไหร่

Spread the love

ยาทำแท้ง กับอายุครรภ์ที่เหมาะสมที่เท่าไหร่

ยาทำแท้ง ยาขับเลือด ยาสอด การทำแท้งปลอดภัย โดยโรงพยาบาลคลองตันยาทำแท้ง สำหรับท้องที่ไม่พึงประสงค์นั้นเกิดขึ้นทุกวัน และเป็นทางออกของครอบครัวที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะตามมา ทั้งความบกพร่องทางร่างกายของลูกเอง หรืออันตรายของผู้เป็นแม่ที่สภาพร่างกายไม่พร้อมต่อการมีลูกแต่พลาดที่ตั้งท้องขึ้นมา ฉะนั้นจะต้องมีความระมัดระวังในการใช้ยาทำแท้งหรือการยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีการที่ปลอดภัยที่สุด

ส่วนการทำแท้งด้วยการใช้ยานั้น สิ่งที่ควรคำนึงถึงให้มากที่สุดนั่นคือจำนวนเม็ดยา และอายุของครรภ์ด้วยการตรวจเช็คด้วยอัลตร้าซาวด์ให้แน่ชัด ว่าอายุครรภ์กี่สัปดาห์กันแน่

ซึ่งตามวิถีทาง หรือแนวทางการปฏิบัติของทาง WHO หรือองค์การอนามัยโลกนั้น จะปฏิบัติการทำแท้งได้จนถึงอายุครรภ์ที่ 24 สัปดาห์ ซึ่งระหว่างนั้น ขนาดยา และวิธีการใช้ ระยะห่างการใช้ยา รวมทั้งการดูแล จะแตกต่างกันตามเคสนั้นๆ เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย คุณแม้ที่ท้องไม่พร้อมและต้องการยุติการตั้งครรภ์ด้วยวิธีทำแท้งด้วยยาจึงควรหาข้อมูล และเลือกสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการอย่างถูกต้องเท่านั้น อาทิเช่น โรงพยาบาลคลองตัน เป็นต้น เนื่องจากการทำแท้งจะปลอดภัยได้นั้นต้องมีการประเมินอายุครรภ์อย่างแม่นยำ และใช้ขนาดของยาที่ถูกต้องเหมาะสมตามอายุครรภ์ มีเครื่องมือวิเคราะห์ ตรวจสอบ และประเมินทั้งก่อนและหลัง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและดูแลก่อน-หลังการทำแท้ง

การได้รับคำแนะนำรวมทั้งปฏิบัติที่ ก่อนและหลังการทำแท้ง ทุกกระบวนการให้คำนึงถึงความปลอดภัย เพราะจะมีผลต่อตัวเอง และครอบครัว สิ่งที่จะตามมา การซื้อยาทำแท้งมาใช้เอง หรือใช้บริการสถานบริการเถื่อนอาจเกิดอันตราย ทั้งยาปลอม การประเมินอายุครรภ์ผิดพลาด การใช้ยาขับเลือด ยาสอด ยาทำแท้งที่เกินขนาด หรือเป็นยาที่ไม่ได้คุณภาพ มีอันตรายแฝง รวมถั้งความสะอาดปลอดภัยสถานบริการ การดูแลหลังการทำแท้งที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลข้างเคียงตามมา มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง หรือกระทั้งเสียชีวิตก็เป็นได้

และปัจจุบันนี้ในหลายประเทศ การทำแท้งด้วยยาที่อายุครรภ์ตำกว่า 9 สัปดาห์ผู้หญิงสามารถใช้ยาเองได้แต่มีข้อแนะนำว่าในช่วงใช้ยา ให้มีคนที่ไว้วางใจ/ช่วยเหลือได้อยู่ด้วยตลอดเวลา (โดยเฉพาะยา Misoprostal ที่จะมีอาการข้างเคียงเสมอ) แต่ถ้าต้องอยู่คนเดียว ก็ควรให้แน่ใจว่าคุณอยู่ใกล้โทรศัพท์ หรือสามารถติดต่อคนใกล้ชิดได้เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอาการแทรกซ้อนรุนแรง

ส่วนข้อควรระวัง ขอแนะนำย้ำให้ชัดดังนี้
1. ขนาดของยาทำแท้งจะลดลงตามอายุครรภ์ที่เพิ่มขึ้น ยิ่งอายุครรภ์เพิ่มยิ่งควรระมัดระวังความเสี่ยงที่มดลูกจะแตกได้
2. ยิ่งท้องโตยิ่งใช้จำนวนเม็ดยาลดลง มิฉะนั้นอาจถึงขึ้นเสียชีวิตได้
3. ข้อมูลไม่ชัวร์ไม่ชัดอย่าทำเอง ปรึกษาเรา โรงพยาบาลคลองตัน สบายใจที่สุด